Cần Lure Ngang Hunting Black – 2 Khúc

400.000 VND

Phiên bản Hunting Black 2 khúc, siêu bền, câu cá có cảm giác.

Danh mục: